>> ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคโควิด-19 << (อ่านประกาศ click.)
>> ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2 << (อ่านประกาศ click.)
>> ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3 update!! << (อ่านประกาศ click.)
>> ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าและแนวปฏิบัติของโครงการฯ (อ่านประกาศ click.)

 

 

 

 

สารสนเทศนักศึกษา I ตามรุ่น

SM. GALLERY