การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562

(Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019)

“การศึกษากับการสร้างสรรค์ในสังคมยุคใหม่”

“Modernization and Education”

วันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิกที่นี่