ขอเชิญชวนชาวรามคำแหง ลด ละ เลิกใช้โฟมและพลาสติก
สัปดาห์ละ 1 วัน โดยกำหนดให้ #ทุกวันศุกร์ 

เป็นวันที่ประชากรชาวรามคำแหงจะลดและงดการใช้โฟม
และพลาสติกทุกประเภท

             อธิการบดี ม.ร. กล่าวในโอกาสวันสถาปนา ม.ร. ครบรอบ 47 ปี ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า นับจากนี้ไป ชาวรามคำแหงจะร่วมใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ให้ปราศจากมลพิษต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากการ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกและโฟม รวมทั้งกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันที่ประชากรชาวรามคำแหงจะลดและงดการใช้โฟมและพลาสติกทุกประเภท โดยรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และเชิญชวนให้นำภาชนะส่วนตัวมาใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้า รวมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานและกลุ่มนักศึกษาที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ งดใช้ภาชนะบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผลิตจากโฟมและพลาสติก จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยกันลดมลภาวะภายใน ม.ร