ปริญญาโท ปริญญาโทmba ปริญญาโทราม mbaราม

ติดต่อโครงการ

ติดต่อโครงการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers


สถานที่ตั้ง :
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 5 ห้อง 506 
โทรศัพท์ : 02-310-8686 , 081-826-2030 , 081-920-2595 FAX. : 02-310-8686 
อีเมล์ : smart_managers@hotmail.com, mba-smartmanagers@gmail.com
เว็บไซต์ : http://3ms.ru.ac.th, www.mba-smartmanagers.com

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามข้อมูล โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง *

แบบฟอร์มติดต่อ

ชื่อของคุณ (*โปรดกรอกข้อมูล)

อีเมล์ของคุณ (*โปรดกรอกข้อมูล)

หัวข้อ/เรื่อง

ข้อความ

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อระบุตัวตน