มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers

วันพิธี : วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 (ช่วงเช้า)
วันฝึกซ้อม : วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 (ช่วงเช้า)

กำหนดฝึกซ้อมใหญ่ : บัณฑิตรายงานตัวที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช่วงเช้า
เวลา 04.30 – 05.30 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริง
(ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) 

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิ๊ก << 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.grad.ru.ac.th