รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers 
รับจริง : วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 (คาบเช้า)
ซ้อมใหญ่ : วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 (คาบเช้า)
>> ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก <<