ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA Smart Job

General Electronic Commerce Services Co., Ltd.
971, 973 President Tower 9th Floor, Ploenchit Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel : 0-2656-0175 # 605 Fax : 0-2656-0195

MBA Smart Job | General Electronic Commerce Services

เปิดรับสมัครงานใน 6 ตำแหน่งดังนี้ และสามารถอ้างอิงชื่อ ในการสมัครงานครั้งนี้ได้
ว่าทราบข่าวการสมัครงานจาก คุณดรุณี เติมสมเกตุ

1. Business Development Manager
Qualification
• At least 10 years of IT service/solution business development and sales experience with strong relationship with corporate customers.
• Knowledge of Information Technology, Business process, entrepreneurship and management principal is essential
• Excellent business development, project and time management skill
• Ability to convert business requirements to new opportunities
• Strong analytical skills and ability to work collaboratively
• Master’s degree in Business and IT related area is required
Responsibilities
• Business development tasks including new initiatives
• Manage and develop sales pipeline to achieve the sales target of the product or service
• Coordinate and collaborate with project director/project manager and other key team members to ensure services to clients are delivered
• Manage complex contract negotiation and work with legal counsel as required.
Interested candidates are invited to apply with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below :

2.Customer Service Supervisor
Qualification
• Age between 25-30 year old
• Good communication skill (Listening, Reading and Writing) in English and Thai
• A Bachelor’s degree in Business or IT related area is required
• At least 3 years of telesales and/or customer service experience
• Good knowledge in Information Technology, telesales and customer service
Responsibilities
• Coordinate and collaborate with customer service team and inter-department colleagues to ensure target accomplishment
• Manage and create customer service reports for customers and managements

3.Programmer Java / Programmer .Net
Programmer Java
Responsibility :-

• Develop or implement specification system assignment according to schedule
• Unit Test and Fix Bug agree with customer’s need
• Assistant system analyst to find out and resolve problem system occur become worked
• To continuous learning in brand new technology in order to develop system
• Cooperate with team to develop system according to plan
Qualification :-

• Bachelor’s Degree or higher in Computer Sciences or related fields
• Ability to develop Web Application in knowledge of J2EE such as JSP, Java Servlet, Strut, EJB etc
• Ability to use SQL statement bring out data from database system
________________________________________
Programmer.NET
Responsibilities :-
• Develop or implement specification system assignment according to schedule
• Unit Test and Fix Bug agree with customer need
• Assistant system analyst to find out and resolve problem system occur become worked
• To continuous learning in brand new technology in order to develop system
• Cooperate with team to develop system according to plan
• Taking care of identify and operate task assignment
• Role of counselor and find out problem solution with customer
• Participate in design and specify software with System Analyst
Qualification :-
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Sciences or related fields
• Ability to use SQL statement bring out data from database system
• Experience in developing with Framework will be an advantage
*Thai People only.

4.Senior/Junior R&D Specialist
Responsibility:
• Participate in find out ways, tools or framework/product development to add internal system development effectiveness
• Participate in design R&D system following plan
• Development system according to R&D plan
• R&D unit test and break off Bug
• Examine R&D system with internal user
• Training and evaluation Technical Development skill of internal personnel or interviewer
• Find out Technical Solution to support project development assignment
• Examine way of software development according to internal format setting
• Develop team to support company policy
Qualification
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Sciences or related fields
• At least 2 years experience to develop Web Application in knowledge of J2EE

• At least 2 years experience in system design
• Ability to develop eCommerce system will be advantage

5.Software Development Project Manager
Responsibilities :-
• Present and apply system to agree with type of customer business
• To make system development plan and strategy project management
• Control and operate development project according to plan
• Check and charge system correspond with customer need
• Cooperate with other unit to make system resemble with customer need
• Cooperate with team to find out solution and prevention problem occur
• Customer Satisfaction Management
• Team building for support company policy
• To involve in customer development process and internal system unit
Qualification :-
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Sciences or related fields
• At least 2 years experience getting customer requirement
• Experience in management project implementation will be an advantage
• Experience in Team building and developing will be an advantage
• Experience in developing E-commerce system will be an advantage
• *Thai people only.

6.Quality Assurance
Responsibility:
• Check and evaluate system development quality in assignment project to be in line with standard unit
• Arrange systematic to test project in part of QA&QC
• Analyst cause and introduce solution to improve system development process or customer system together with PQA
• Participate with PQA to improve quality assignment system
• Training and making manual for internal user or customer
• Take care and solve problem system occur
Qualification
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Sciences or related fields
• 0-3 years experience in QA is required.
• Ability to use SQL statement bring out and adjust data from database system
• Have experience in Quality Assurance of web application will be an advantage
• *Thai people only.

โครงการ MBA for Smart Managers เป็นเพียงสื่อกลางในการประชามสัมพันธ์เท่านั้น