คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร่วมกับ อาจารย์ถนอม ดีสร้อย ผู้เขียนหนังสือ Best Seller

“ชวนคุณรวยด้วยอสังหาฯ โดยใช้เงินคนอื่น”
และคณะวิทยากร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ

“เริ่มต้นรวยด้วยอสังหาฯ”
วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561

สอบถามรายละเอียดการสมัคร เข้าร่วมการอบรม
สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โทร. 02-310-8210
  RERU Real Estate Ramkhamhaeng University