ทำไมต้องเรียน MBA, MBA คืออะไร, เรียน MBA แล้วได้อะไร, MBA เรียนเกี่ยวกับอะไร, จบ MBA ทํางานอะไรดี, เป็นทีคำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่อยากเรียน MBA วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเหล่านี้กันครับ

     “MBA คืออะไร” M.B.A. ย่อมาจากหลักสูตร Master of Business Administration หลักสูตรภาษาไทย คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต”

     “ทำไมต้อง MBA” M.B.A. เป็นหลักสูตร ที่มีเนื้อหาที่คาดว่าเหมาะสำหรับ ผู้นำ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการจำเป็นต้องทราบเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ หน้าที่การงาน และเหตุผลที่คนทั่วโลกเลือกเรียนหลักสูตร MBA คิดเป็น (%) คือ
       1.ศึกษาต่อ 22.0 %
       2.ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 26.9 %
       3. สร้างเครือข่ายวิชาชีพ 41.1 %
       4. เปลี่ยนอาชีพ 33.8 เปอร์เซ็นต์ %
       5. ปรับปรุงอนาคตด้านการงาน 69.4 %
       6. เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 53.3 %
       7. ก่อตั้งธุรกิจของตัวเอง 23.9 %
       8. อื่น ๆ 2.6 %

ที่มา – ผลสำรวจผู้สมัครเรียนต่อ MBA โดย TopMBA.com ในปี 2007

MBA for Smart Lift Cycle

     เรียน MBA จะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง “MBA จะสอนให้ผู้เรียนรู้ 3 อย่างด้วยกัน คือ”

 

 MBA for Smart Managers ทำไม ต้องเรียน MBA การเงิน  

1. การเงิน ถ้าทำธุรกิจก็ต้องการกำไร หรือถ้าเป็นผู้บริหารก็ต้องการทราบว่าผลประกอบการของกิจการนั้นเป็นอย่างไร การเงินจึงเป็นตัวสะท้อนว่าการขายและการตลาด ของคุณที่ทำอยู่มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน และการเงินจะช่วยบอกคุณทราบว่าจำนวนพนักงานที่มีสัมพันธ์กับรายได้หรือไม่ อันนี้เป็นการยกตัวอย่าง ยังมีอื่นๆอีกมาก

 MBA for Smart Managers ทำไม ต้องเรียน MBA การตลาด 2. การตลาด ธุรกิจต้องการรายได้ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ตาม ดังนั้นคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค เข้าใจความคิด ความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะเสนอขายสินค้าหรือบริการได้ตรงใจผู้ซื้อมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ดึงดูดคนที่จะมาเป็นลูกค้าในอนาคตด้วย นโยบายการตลาดจะสัมพันธ์กับการเงินเป็นต้นว่า ลูกค้าเป็นกลุ่มคนทั่วไปต้องโฆษณาโดยใช้สื่อที่เข้าถึงคนได้กว้างจึงต้องกัน งบประมาณสำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้มากขึ้น ถ้าเป็นกรณีสัมพันธ์กับบุคคล อาจจะเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสินค้าที่เปลี่ยนไปทำให้อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง พนักงานหน้าร้าน อาจต้องการพนักงานที่อายุน้อยและพูดภาษาจีนได้ เป็นต้น
 MBA for Smart Managers ทำไม ต้องเรียน MBA บุคคล 3. บุคคล/บุคลากร พนักงานยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ การเลือกคนต้องเหมาะสมกับงานและองค์กร จึงจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด กำลังคนเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก ต้องวางแผนให้พนักงานสามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ และมีกำลังคนมากพอกับความต้องการด้านการผลิต โดยไม่เกินกว่างบประมาณที่วางไว้สำหรับเป็นค่าจ้าง เรื่องบุคคลสัมพันธ์กับการเงินและการตลาด

 

      ประโยชน์ของการเรียน MBA

1. ได้รับโอกาสในการรับเงินเดือนที่สูงขึ้น

โดย เฉลี่ยแล้วเงินเดือนสำหรับผู้จบ MBA นั้นสูงกว่าพนักงานที่จบวุฒิการศึกษาปริญญาโทปกติ โดยเฉพาะหากทำงานสายการเงิน (Finance) ด้านการให้คำปรึกษา (Consulting) นับว่าเป็นงานที่ได้ค่าตอบแทนสูง อย่างไรก็ตามงานด้านอื่นๆ ก็มีสัดส่วนเงินเดือนที่สูงเช่นกัน ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สายงาน และบริษัท

2. ได้รับโอกาสในการเลือกงานที่ดีกว่า

ที่นับว่าเป็นเหตุผลข้อแรกๆ ที่คนส่วนใหญ่เลือกเรียน MBA เนื่องจากด้วยคุณสมบัติ โอกาสการได้รับบรรจุเข้าตำแหน่งงานด้านการบริหารจัดการในระดับสูงที่มีมากขึ้น มีการประเมินว่า 70% ของผู้ที่จบ MBA ทั่วโลก มีตำแหน่งงานเป็น Senior Manager หรือ Board Directors ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อตำแหน่งสูงขึ้น นั่นก็หมายความว่าคุณก็จะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น และอาจมีจำนวนชั่วโมงทำงานที่ยาวนานกว่าตำแหน่งงานทั่วไป

3. มีเครือข่ายธุรกิจที่ดีกว่า

การที่คุณเป็นนักศึกษา MBA นับเป็นโอกาสหนึ่งในการที่คุณจะมีเครือข่ายที่ดี เพราะได้มีปฏิสัมพันธ์ที่เน้นความสามารถในการจัดการในวงกว้างร่วมกับศาสตราจารย์ ผู้สอน (ผู้ซึ่งเคยเป็นหรือปัจจุบันเป็นผู้ที่ช่ำชองในโลกธุรกิจที่มากด้วย ประสบการณ์) ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณเรียน Part-time MBA (MBA นอกเวลาทำงาน) นอกจากในช่วงเวลาปกติคุณจะได้ร่วมงานกับฝ่ายต่างๆแล้ว ในช่วงวันที่เรียน คุณยังมีโอกาสพบผู้ที่ทำงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ในตำแหน่งที่หลากหลาย นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณมีเครือข่ายทางธุรกิจในอนาคตที่กว้างขวางขึ้น

4. ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้งาน

การเรียนในหลักสูตรใดๆ ก็ตามก็ได้รับความรู้เหมือนกัน แต่การศึกษา MBA นั้น ผู้เรียนในระดับประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี หรือจนกระทั่งเป็นพนักงานระดับอาวุโสก็มีซึ่งโดยธรรมชาติมนุษย์นั้น มักยึดติดกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัว ชีวิตการทำงานในบางครั้ง ทำให้คุณมักติดอยู่ในกรอบ ซึ่งจะจำกัดกรอบทางความคิดและความสามารถ รวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเรียน MBA จะบังคับคุณออกจากกรอบหรือขอบเขตที่คุณสร้างขึ้น เพื่อปกป้องตัวเอง ทำให้ยึดติดกับความสบาย (Comfort Zone) สนใจในสิ่งใหม่ๆรู้จักนำเทคนิคการจัดการใหม่ๆมาใช้ ซึ่งจะสร้างความท้าทายและเป็นแรงผลักดันให้ตัวคุณ มีการปรับตัวและปรับปรุงสิ่งต่างๆตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันๆ

5. ปรับทัศนคติต่อโลกแห่งธุรกิจ

การเรียน MBA จะทำให้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับผู้เชี่ยวชาญ (Professional) รวมไปถึงบริษัท ซึ่งคุณจะได้สร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับตัวเอง ผสมผสานกับทักษะการแก้ปัญหาใหม่ๆ และสิ่งเหล่านี้จะสร้างมุมมองในโลกธุรกิจที่ดีเยี่ยมให้แก่คุณ มุมมองและความไวต่อการรับรู้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะเปลี่ยนได้ โดยปราศจากการใช้ระยะเวลาบ่มเพาะอันยาวนาน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทสามารถรับความท้าทายใหม่ๆ ในตำแหน่งผู้นำ มีความรับผิดชอบมากมาย และชอบเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณจะเป็นคนหนึ่งที่เหมาะสมกับการสมัครเรียน MBA

เป็นยังไงกันบ้างครับ หวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่าน คงจะได้ทราบเรื่องราว และความหมายของ MBA กันบ้างแล้ว เริ่มสนใจอยากจะเรียน กันบ้างแล้วใช่่ไหมล่ะครับ ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดหลักสูตรนี้ เช่นกันนะครับ และสำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจอยากจะเข้า ศึกษาต่อ ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับโครงการ MBA for Smart Managers สามารถติดตามอ่านรายละเอียด การรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://3ms.ru.ac.th หรือ www.mba-smartmanagers.com

M.B.A. for Smart Managers “ผู้นำที่ฉลาด Smart Managers”

รับสมัคร ป.โท MBA for Smart Managers

แหล่งที่มาข้อมูล: http://www.microbrand.co/
http://www.mbanewsthailand.com/2014/03/5-good-reasons-to-study-mba/