ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท M.B.A. for Smart Managers รุ่นที่ 15

** การแต่งกายเข้าสอบสัมภาษณ์ : ผู้เข้าสอบต้องแต่งการสุภาพเข้าห้องสอบ
ห้าม!! สวมเสื้อยืดคอกลม กางเกงยีนส์และรองเท้าแตะ 
ผู้หญิงสวมกระโปรงและรองเท้ารัดส้น หากสวมกางเกงผ้าต้องใส่เสื้อสูทให้เรียบร้อย **