มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13
ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มวิชาเอกการจัดการ : เรียนวันเสาร์
[ เวลา 08.00-21.00 น. ] ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 219,000.- บาท
(แบ่งชำระ 7 งวด) ค่าสมัคร 800.- บาท

 ด่วน!! >> เปิดรับสมัคร ถึง 18 พ.ค. 61 นี้เท่านั้น <<

 

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์คลิ๊กเลย >>  http://www.mba-smartmanagers.com

ติดต่อสำนักงานโครงการฯ : อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
    โทร. 02-310-8686 หรือ 098-247-9878
ขอรับใบสมัคร และสมัครเรียนด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. (เว้นวันที่ 14 พ.ค. 61)