มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค ได้ที่
ตู้รับบริจาคหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี /คณะ/สำนัก สถาบัน และที่สาขาวิทยบริการฯ หรือบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องไทยธรรม
โดยเสด็จพระราชกุศล (ราคาชุดละ 500 บาท)
ที่งานการประชุมและพิธีการ กองกลาง ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร
โทร. 0-2310-8042

ข้อมูล : www.ru.ac.th