ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ส่วนกลาง (หัวหมาก) 

ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2561 (ทุกวัน) 
พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th 
ตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2561 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าศึกษาในระบบ 
Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต ล่วงหน้า
โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6
ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2561
สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป.ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th 
FB : PR Ramkhamhaeng University