มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561
ระหว่างวันที่ 3 – 20 กรกฎาคม 2561 ทั้งส่วนกลาง (อาคาร สวป.ชั้น1) และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด รวมทั้งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 3 – 19 กรกฎาคม 2561 

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจที่สมัครเป็นนักศึกษาไม่ทันในช่วงที่ผ่านมา หรือผู้ที่ยังรอเอกสารประกอบการสมัคร นอกจากนี้ยังเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเรียน Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าและสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2310-8614-24
หรือที่ www.ru.ac.th