(ขยายเวลา!) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาโท
โครงการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 15
 
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ
เรียนวันเสาร์ (วันเดียว) เวลา 08.00 – 21.00 น.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 219,000 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

>> เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 24 เม.ย. 63 <<

 

กำหนดชำระ จำนวนเงิน 219,000 บาท (แบ่งชำระ 7 งวด) ดังนี้ :-
  งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวนเงิน 33,000 บาท
  งวดที่ 2  เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 32,000 บาท
  งวดที่ 3 เดือนตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 32,000 บาท
  งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวนเงิน 32,000 บาท
  งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2564 จำนวนเงิน 30,000 บาท
  งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน 30,000 บาท
  งวดที่ 7/1 เดือนกันยายน 2564 จำนวนเงิน 25,000 บาท
  งวดที่ 7/2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 5,000 บาท

 

หลักสูตร 2 ปี (จำนวน 40 หน่วยกิต) ** แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ **
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ (เท่านั้น)

 ดาวน์โหลดใบสมัคร SM.15 <<
 สมัครออนไลน์ << คลิ๊กเลย!!!

ติดต่อขอรับสมัครและสมัครเรียนด้วยตนเอง : สำนักงานโครงการฯ 
อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
 www.facebook.com/M.B.A.forSmartManagers 
สอบถามระเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-310-8686 , 098-247-9878