เลือกที่ใช่ เลือกเรียนที่.. มหาวิทยาลัยรามคำแหง


มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

สถานที่รับสมัคร ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
รอบที่ 1 วันที่ 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62 และ
รอบที่ 2 วันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62