ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง

– เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส / เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
– ผู้แทนขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

MBA Smart Job | General Electronic Commerce Services

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– เป็นตัวแทนธนาคารให้คำแนะนำ และบริการลูกค้า ด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
– ส้รางความสัมพันธ์ และประสานงาน โครงการที่อยู่อาศัยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขอสินเชื่อให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ
– การศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
– มีใจรักงงานขายและบริการ มีทักษะการเจรจา และนำเสนอบริการ ขยันอดทน
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ ด้านการขาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้สวัสดิการ
รายได้มาจากค่าคอมมิชชั่น และรางวัลการจาการขาย มีโอกาสคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประจำของธนาคาร

สถานที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ และสำนักงานโครงการที่อยู่อาศัยที่มอบหมายให้ดูแล (สามารถเลือกโครงการใกล้บ้านได้)

ขั้นตอนการสมัคร สมัครและนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ได้ที่ > คุณ นวลจันทร์ โทร 02-685-7704 E-mail: Nuanchan.sri@bbl.co.th

mba_smart_job_03

หมายเหตุ: โครงการ MBA for Smart Managers เป็นเพียงสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เท่านั้น