05May/18

สมัครเรียนปริญญาโท MBA I กลุ่มวิชาเอกการจัดการ I MBA for Smart Managers รุ่นที่ 13

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers เปิดรับสมัครถึง 18 พ.ค. 2561 นี้เท่านั้น !!! สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ คลิ๊กเลย >> www.mba-smartmanagers.com << หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 13 ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มวิชาเอกการจัดการ เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 – 21.00 น.Read More…

20Apr/18

รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท  ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 13   สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ คลิ๊ก >> www.mba-smartmanagers.com <<  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบ่งชำระ 7 งวด) ดังนี้ งวดที่ 1 : ชำระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา : จำนวนเงิน 33,000 บาท งวดที่Read More…

18Apr/18

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท Smart managers รุ่นที่ 13

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มวิชาเอกการจัดการ : เรียนวันเสาร์ [ เวลา 08.00-21.00 น. ] ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 219,000.- บาท (แบ่งชำระ 7 งวด) ค่าสมัคร 800.- บาท  ด่วน!! >> เปิดรับสมัครRead More…

18Apr/18

เรียนต่อ ปริญญาโท MBA เลือกที่จะเป็นผู้นำ ต้อง “Smart Managers”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 13 ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มวิชาเอกการจัดการ เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 – 21.00 น. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) 219,000 บาท (ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบ่งชำระ 7 งวด) ดังนี้ งวดที่Read More…

24Mar/18

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กลุ่ม SM.11

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 11 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (สาขาวิชาการจัดการ และ สาขาวิชาการตลาด)