27May/16

สมัครเรียน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2559 | RU

สมัครเรียน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด กำหนดการจำหน่ายระเบียบ และการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน และ 25 มิถุนายน – 4 กรกฏาคม 2559 ทุกวัน โดย ทั้งนี้- เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลางRead More…

26May/16

MBA SMART JOB ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงาน

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง – เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส / เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย – ผู้แทนขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หน้าที่ความรับผิดชอบ – เป็นตัวแทนธนาคารให้คำแนะนำ และบริการลูกค้า ด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย – ส้รางความสัมพันธ์ และประสานงาน โครงการที่อยู่อาศัยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขอสินเชื่อให้กับลูกค้า คุณสมบัติ – การศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา – มีใจรักงงานขายและบริการ มีทักษะการเจรจา และนำเสนอบริการ ขยันอดทน – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์Read More…