22Apr/16

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการและเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์..จากรุ่นที่รุ่นที่ SM.8 (พี่อั๋น Kittipong Lertanant)   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ที่มีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าระดับสากล จึงขอเชิญผู้ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรตามตำแหน่งงาน ดังนี้ – นักวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี – เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ – เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี – เจ้าหน้าที่ทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ (รับโทรศัพท์) – เจ้าหน้าที่นักวิชาการด้านสอบบัญชี – เจ้าหน้าที่บัญชี – เจ้าหน้าที่นักวิชาการด้านการทำบัญชี การวางระบบบัญชี และการบัญชีบริหาร – นักวิชาการด้านการบัญชีภาษีอากร –Read More…