04Nov/18

กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers  รับจริง : วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 (คาบเช้า) ซ้อมใหญ่ : วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 (คาบเช้า) >> ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก <<

07Oct/18

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561   มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค ได้ที่ ตู้รับบริจาคหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี /คณะ/สำนัก สถาบัน และที่สาขาวิทยบริการฯ หรือบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องไทยธรรม โดยเสด็จพระราชกุศล (ราคาชุดละRead More…