ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสมัครงาน
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
(เทสโก้ โลตัส) TESCO LOTUS 
รับสมัครงานตำแหน่ง Store Management Trainee