ภาพกิจกรรม

20Jan/19

ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษา SM.13 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา SM.12

ภาพบรรยากาศงานวันปฐมนิเทศนักศึกษา SM.13 และ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา SM.12  เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก

03Nov/18

ภาพการศึกษาดูงานนักศึกษา SM.12 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศ การศึกษาดูงานนักศึกษา โครงการฯ SM.12 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 – 31 ตุลาคม 2561

10Jun/18

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา SM รุ่นที่11 และ ME รุ่นที่ 7

ภาพบรรยายกาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการฯ SM. รุ่นที่ 11  และ ME. รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

16Feb/18

ภาพศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพการศึกษาดูงาน นักศึกษาโครงการฯ รุ่นที่ 11 และ 12 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561