ภาพกิจกรรม

10Nov/19

ภาพบรรยากาศนักศึกษา SM.13 เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศ นักศึกษา SM.13 เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤศจิกายน 2562

10Nov/19

ภาพบรรยากาศนักศึกษา SM.12 เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศ นักศึกษา SM.12 เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 -31 ตุลาคม 2561

10Nov/19

ภาพบรรยากาศนักศึกษา SM.11 เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศ นักศึกษา SM.11 เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2560

20Aug/19

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปศึกษาดูงาน นักศึกษา SM. รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น >> เปิดดู..click << นักศึกษา SM. รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น >> เปิดดู..click << นักศึกษา SM. รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น >> เปิดดู..click <<

20Aug/19

งานปฐมนิเทศนักศึกษา SM14 และงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา SM13

ภาพบรรยากาศ งานปฐมนิเทศนักศึกษา SM รุ่นที่ 14 และ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ SM13 ณ โรงแรม SC PARK