ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน

16Feb/18

ภาพศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพการศึกษาดูงาน นักศึกษาโครงการฯ รุ่นที่ 11 และ 12 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561