ภาพบรรยากาศการเดินทางไปศึกษาดูงาน

นักศึกษา SM. รุ่นที่ 13
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
>> เปิดดู..click <<
นักศึกษา SM. รุ่นที่ 12
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
>> เปิดดู..click <<
นักศึกษา SM. รุ่นที่ 11
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
>> เปิดดู..click <<