ภาพกิจกรรมต่างๆ

20Aug/19

งานปฐมนิเทศนักศึกษา SM13 และงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา SM12

ภาพบรรยากาศ งานปฐมนิเทศนักศึกษา SM รุ่นที่ 13 และ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ SM12 ณ จังหวัดนครนายก