ภาพกิจกรรมต่างๆ

29Jul/17

ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษา SM รุ่นที่ 12 และงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา SM รุ่นที่ 10

ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษา SM รุ่นที่ 12 และ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา SM รุ่นที่ 10 วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดสระบุรี