ภาพกิจกรรมต่างๆ

20Aug/19

งานปฐมนิเทศนักศึกษา SM14 และงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา SM13

ภาพบรรยากาศ งานปฐมนิเทศนักศึกษา SM รุ่นที่ 14 และ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ SM13 ณ โรงแรม SC PARK