ภาพกิจกรรมต่างๆ

10Jun/18

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา SM รุ่นที่11 และ ME รุ่นที่ 7

ภาพบรรยายกาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการฯ SM. รุ่นที่ 11  และ ME. รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี