26May/16

MBA SMART JOB ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงาน

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง – เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส / เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย – ผู้แทนขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หน้าที่ความรับผิดชอบ – เป็นตัวแทนธนาคารให้คำแนะนำ และบริการลูกค้า ด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย – ส้รางความสัมพันธ์ และประสานงาน โครงการที่อยู่อาศัยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขอสินเชื่อให้กับลูกค้า คุณสมบัติ – การศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา – มีใจรักงงานขายและบริการ มีทักษะการเจรจา และนำเสนอบริการ ขยันอดทน – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์Read More…

22Apr/16

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการและเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์..จากรุ่นที่รุ่นที่ SM.8 (พี่อั๋น Kittipong Lertanant)   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ที่มีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าระดับสากล จึงขอเชิญผู้ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรตามตำแหน่งงาน ดังนี้ – นักวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี – เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ – เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี – เจ้าหน้าที่ทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ (รับโทรศัพท์) – เจ้าหน้าที่นักวิชาการด้านสอบบัญชี – เจ้าหน้าที่บัญชี – เจ้าหน้าที่นักวิชาการด้านการทำบัญชี การวางระบบบัญชี และการบัญชีบริหาร – นักวิชาการด้านการบัญชีภาษีอากร –Read More…